เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Download (DOC, 500KB)

Download (XLSX, 8KB)

Download (XLSX, 7KB)

Download (XLSX, 7KB)

Download (XLSX, 9KB)

Download (XLSX, 15KB)

Download (XLSX, 11KB)

file=”http://banmai.localgov59.in.th/wp-content/uploads/2018/09/คำแถลงงบประมาณ-13.xlsx”]

Download (XLSX, 9KB)

Download (XLSX, 8KB)

Download (XLSX, 16KB)

Download (XLSX, 13KB)

Download (XLSX, Unknown)

Download (XLSX, 32KB)

Download (XLSX, 10KB)

Download (XLSX, 12KB)

Download (XLSX, 16KB)

Download (XLSX, 17KB)

Download (XLSX, 16KB)

Download (XLSX, 15KB)

file=”http://banmai.localgov59.in.th/wp-content/uploads/2018/09/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน68-69.xlsx”] 

file=”http://banmai.localgov59.in.th/wp-content/uploads/2018/09/งานงานกีฬาและนันทนาการ70.xlsx”]

Download (XLSX, 10KB)

Download (XLSX, 9KB)

Download (XLSX, 13KB)