สภาพทั่วไป

อำเภอแก่งคอยเป็นเมืองน่าอยู่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก สวยงามตามธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์ต่างๆ พืชสวน ไร่นา ห่างจากกรุงเทพมหานคร 108 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือและถนนทางหลวงสายมิตรภาพ ตัดผ่านอำเภอแก่งคอย