• เบี้ยยังชีพออกประมาณวันไหนคะ

ตอบ ประมาณไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนคะ

  • ติดต่อฉุกเฉินได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ใดคะ

ตอบ 054-463123 คะ